ΜΑΝΣΚΟ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΑΦΜ: 800882669 - ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 143897503000

ΕΔΡΑ
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 15, 116 35, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ